Competitieleider Rondom de IJssel

Marjo Lankwarden

Methorsterweg 36

6991 TZ Rheden

Tel

: 026 - 4951143

Mail

: rondomdeijssel@outlook.com

Welkom Het Bestuur Lokaliteiten Programma Reglementen Laatste nieuws Kampioenteams

 
   

 

Inschrijfformulier:
Deelname competitie 2018-2019.

Download

 

Inschrijfformulier:
Nieuwe leden, bestaande verenigingen.

Download

 

Mededelingen:
Nieuwe spelers, verzette wedstrijden etc.

Download

 

 

 

 
 
Reglementen Biljart Organisatie Rondom De IJssel  
__________________________________________________________________________________________

-       De ongemerkte bal is de afstootbal

-       Bandspel wordt alleen in de hoogste klasse gespeeld.

-       Bij winst krijgt men 12 punten, bij gelijk spel ieder 11 punten

-       Men is verplicht als team in gelijke kleur shirts te biljarten, in de keuze van de broek is men vrij.

-       Als een team zich tijdens de competitie terugtrekt, krijgt dat team (niet het bestuur van de vereniging) een boete van € 100,00 en zal er geen teruggave van contributie plaatsvinden.

-       Ieder nieuw lid moet de volledige contributie inclusief inschrijfgeld betalen, ook al is hij/zij na aanvang van de competitie opgegeven als lid.
 

-       Als men uitgeschreven is geweest bij Rondom de IJssel dient men opnieuw inschrijfgeld te betalen.

-       Men mag spelers uit een team als invaller uiterlijk 5 keer in een ander team mee laten spelen, mits deze zijn/haar eigen aantal caramboles maakt. Biljart deze speler meer dan 5 keer mee in een ander team, krijgt hij 0 wedstrijdpunten voor zijn partij en de tegenstander 10. Er moeten in de C4 en C5 altijd minimaal 2 spelers meedoen welke bij aanvang van de competitie opgegeven zijn voor dat team.

          In de C3 is dit 1 originele speler

-       Herzieningen vinden plaats op de helft van de competitie, dit is in december.

-       Komt een speler meer dan een half uur te laat voor zijn/haar partij, wordt deze partij als gewonnen beschouwd voor de tegenstander, d.w.z. 10 punten. Deze partij wordt dan ook niet meer ingehaald.

-       Bij opgave van nieuwe spelers dienen eerst de volledige gegevens bekend te zijn bij het bestuur voordat zij competitie biljarten. Biljarten zij toch zonder opgaaf van gegevens wordt de partij als verloren beschouwd en krijgt de tegenstander 12 punten voor deze wedstrijd.
 

-       Nieuwe spelers en oud/nieuwe spelers worden na 5 wedstrijden herzien. Zijn deze echter meer dan 20% te laag opgegeven, worden er punten in mindering gebracht.

-       De wedstrijdleider van de desbetreffende vereniging dient dit zelf in de gaten te houden en de speler na maximaal 3 wedstrijden na overleg met de competitieleider te herzien.

-       Als een nieuwe speler te hoog is opgegeven, kan dit niet naar beneden worden herzien, dit gebeurt pas aan het einde van de competitie.

 

 

Is de contributie van de verenigingen niet voldaan voor 1 september van het desbetreffende jaar, worden ze van deelname uitgesloten.
 

Iedere vereniging moet 1 persoon als penningmeester aanwijzen

 

Download bovenstaande reglementen hier

Download

 

   

Competitieleider Rondom de IJssel - Marjo Lankwarden - Tel: 026 - 4951143

Created by Dicor